(8 Yorum)

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu aile danışma merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Hemen Bilgi Al
464 Saat
Eğitim İçeriği
TELEFONDAN BİLGİ ALMA RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ.
Telefondan bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0549 460 26 06  & 0222 320 1001 .Daha sonra bilgi almak için bu sayfada yer alan 'Detaylı Bilgi Talep Et' üzerindeki İletişim Formunu doldurabilir ve mobilden Whatsapp Destek Hattı' na tıklayarak merak ettiğiniz konularda destek alabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Eğitimi'ni Kim Veriyor:

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi, Uzman Psikolog İlker Küçük tarafından verilmektedir.

Eğitim Amacı:

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla yetkin ve profesyonel Aile Danışmanları yetiştirmek.

Sertifika Onayı: 

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ve Sertifikalıdır. Eğitim sonunda elde edilen sertifika E-devlet'te gözükmektedir.

Eğitim Süresi:  

Uzaktan Eğitim + Online Eğitim + Süpervizyon Eğitimi: 464 Saat

 

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu aile danışma merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


Bu merkezlerde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamış personel aile danışmanı olarak istihdam edilebilmektedir. 

 

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ,çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun ve ya mezun olabilecek düzeyde olanlar eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra, Aile Danışmanı Unvanı alabilir.

1. Ön bilgi başvurunuz sonrası eğitim danışmanlarımız tarafından detaylı bilgilendirme sağlanır.

2. Video ve PDF kaynaklar, canlı bağlantılar, yüz yüze eğitimler, sınav tarihleri ve şekli hakkında bilgi alırsınız.

3. Üyelik işlemleriniz tamamlanır ve Aile Danışmanlığı Eğitim panelindeki tüm dökümanlara erişiminiz gerçekleşir. Ayrıca mobil uygulamalarımız üzerinden de eğitimlerinize dilediğiniz yer ve zamanda erişebilirsiniz.

4. Eğitim kaynakları eğitimciler tarafından özenle hazırlanmış, Üniversite onayından geçmiş video ve pdf kaynaklardan oluşur, kaynaklardan yararlanarak bilgi seviyenizi geliştirirsiniz.

5. Edindiğiniz bilgileri canlı yayınlarda eğitimleriniz ile pekiştirir, kendilerinden destek alma fırsatına sahip olursunuz

6. Yüz yüze eğitimlerdeki uygulamalar ile edindiğiniz bilgileri eğitimcilerimizin kontrolü, yönlendirme ve önerileri ile hayata geçirmeye başlarsınız.

7. Eğitim sürecinizden sonra sınava tabi olursunuz ve başarıyla tamamladığınız eğitim sertifikasını almaya hak kazanırsınız.

Modül:1 Gelişim Dönemlerini Takip Etmek ve Gelişim Dönemleri

⭐ Gelişim dönemleri ve ilkeleri
⭐ Gelişime etki eden faktörler
⭐ Gelişim Alanları

Modül:2 Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerini Takip Etmek / Gençlik Çağı

⭐ Ergenlik Dönemi
⭐ Ergenlik Dönemi Özellikleri
⭐ Ergenlik sürecini etkileyen faktörler
⭐ Ergenlik dönemi sorunları
⭐ Ergenlik çağı gelişim özellikleri

Modül:3 Aile Olma Sürecine Destek Olmak

⭐ Eşi tanımada aşamalar
⭐ Evlilikte eş seçme
⭐ Evlilik Koşulları ve Evlilik Dönemi
⭐ Evlilik zamanının saptanması
⭐ Evliliği geciktiren kişilik özellikleri
⭐ Evlilikte uyum ve dayanışma, Evlilikte sorun yaratan konular, Evlilikte bunalım
⭐ Evlendirme yönetmeliği

Modül:4 Değişen Toplumun Aile Yapısına Etkilerini Tespit Etmek

⭐ Aile yapısı ve ailede iletişim
⭐ Aile İlişkileri

Modül:5 Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler ve çocuk uyumunda sağlık etkenleri
⭐ Aile içi ilişkiler ve tarafların tutumu
⭐ Çocukluk dönemleri (Bebeklik, oyun çağı, okul öncesi, okul çağı-durgunluk, ergenlik-delikanlılık)
⭐ Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatalojik durumlar
⭐ Çocuk ruh sağlığında koruma yaklaşımı
⭐ Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk
⭐ Çocuklarda sıklıkla görülen bozukluklar

Modül:6 Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Yaşlılık Kavramı
⭐ Gerontoloji
⭐ Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam stili, yaşam süreci
⭐ Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu
⭐ Yaşlılıkta ruh sağlığı
⭐ Yaşlılık dönemi özellikleri
⭐ Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar
⭐ Yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik rahatsızlıklar
⭐ Türkiye’de yaşlılık alanında uygulanan sosyal hizmetler
⭐ İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık

Modül:7 Sosyal Veri Vakalarını Kaydetmek

⭐ Bireyi tanıma
⭐ Veri toplama yöntemleri (Anket, deney, gözlem, görüşme, tarama yöntemi, saha çalışmaları, envanter)
⭐ Bireyi tanımada kullanılan yöntemler

Modül:8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar

⭐ Aile Danışmanlığı kuramları
⭐ Aile Danışması kuramları

Modül:9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

⭐ Aile tanımı ve işlevleri
⭐ Aile terapileri
⭐ Aile ve çift terapilerinde temel tanım ve kavramlar
⭐ Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar
⭐ Günümüzde kullanılan başlıca Aile terapisi modelleri

Modül:10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

⭐ Çiftlerde ve çift terapilerinde duygu
⭐ Psikodinamik yaklaşım

Modül:11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak

⭐ Temel psikolojik danışmanlık becerileri
⭐ Psikolojik danışma
⭐ Aile danışma sürecinin ana bölümleri
⭐ Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler
⭐ Aile Danışmanlığı rol ve fonksiyonları
⭐ Aile Danışmanlığında etik ilkeler

Modül:12 Aile Danışmanlığında Kriz Ve Kriz Yönetimi

⭐ Aile terapisi ve sistem yaklaşımı
⭐ Kriz dönemlerinde aile ile çalışma
⭐ Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü
⭐ Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma
⭐ Ailelerle bilişsel yas terapisi
⭐ Boşanma, aldatma

Modül:13 Çocuk Hakları Ve Çocuk Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

⭐ Çocuk nedir?
⭐ Çocuk konusundaki yaklaşımlar
⭐ Çocuk hakları sözleşmesi
⭐ Çocuk hukuku ve çocuğun aile içinde korunması
⭐ Uluslararası belgeler ile ailenin korunması
⭐ Ülkemizdeki yasalar

Modül:14 İhmal Ve İstismara Uğramış Çocuklara Çözüm Yolları Aramak

⭐ İhmale ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar
⭐ Ekonomik istismara uğramış çocuklar

Modül:15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Aramak

⭐ Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması
⭐ Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
⭐ Cinsel işlev bozuklukları

Modül: 16 Aile Danışmanlığında Meslek Etiği

⭐ Etik kavramı
⭐ Meslek etiği
⭐ İşyerinde etik ortam sağlamak

Modül:17 Araştırma Teknikleri

⭐ Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri
⭐ Rapor yazma

Modül:18 Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlamaktadır. 

Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır.

İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçınılmazdır.

Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. 

Bu sayfada yer alan 'Detaylı Bilgi Talep Et' ya da 'Buraya Tıklayarak' İletişim Formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp, tüm merak ettiğiniz konularda yardımcı olacaklardır.
Yorumlar
DİLEK BİKLİÇ
Çok teşekkür ederim 🙏 hocam Psikolog İlker Küçük beye, Dilan hanım, Makbule hanım ve Ayşenur hanıma çok teşekkür ederim 🙏 İlker beyden bilişsel davranışçı terapisi eğitimi, ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimlerinide almak isterim.
BİNNUR ÇELİK
Oyun terapisi ve RESİM analizi derslerinden çok memnun kaldım çok kaliteli bir eğitimi teşekkür ederim Ayrıca Danışmanım her an her konuda destek aldığım Başak Hanıma yardımlarından acıklayıcı bilgilerinden ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Buradan Ayrılamıyorum yeni bir Eğitim de tekrar sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum bu ailenin bir üyesiyim herkese tavsiye ediyorum.
BEDİA IŞIK METİN
TUĞÇE HANIMEFENDİNİN ÖZVERİLİ , CANDAN YARDIMSEVER TAVRI KENDİMİ GÜVENDE HİSSETİRDİ. HER KONUDA ELİNDEN GELENİ YAPTI VE CİDDEN BİR AİLENİN BİR ÜYESİ HİSSİYATI VERDİ . KENDİLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM VE BU YOLCULUKTA KENDİSİYLE ÇALIŞMAM BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS. TEŞEKKÜR EDERİM??❤️
HASİBE SAYAL
Teşekkür ederim
SELMA ALPAR
Merhaba öncelikle teşekkür ediyorum sağladığınız imkanlardan dolayı. Eğitimlerden gayet memnun kaldım. Fakat almış olduğum her bir eğitim için kısa süreli de olsa staj yapma fırsatını yakalamak isterdim. Çünkü teori ve pratik farklı oluyor genelde (edindiğim deneyimlerden ..)Bunun dışında her şey gayet güzeldi.
BİRSEN AVCİ GÖKCE
Eğitim Koçluğu eğitimi almaya karar verdikten sonra Aknet Danışmanlığa kayıt bırakarak detaylı bilgi talep ettim. Çok kısa sürede tarafıma dönüldü, onlayn verilen eğitim hakkında çok büyük kaygıya sahiptim çünkü eğitim ile ilgili çok büyük beklentiye sahiptim ve onlayn eğitimin bunu karşılayamayacağına inanıyordum, bu yüzden de bir türlü başlamaya karar verememiştim, bunun için tarafıma ulaşan Hüsniye Hanımdan yardım istedim ve beni daha önceden eğitim almış olan ve bu eğitim ile doğru orantıda iş yapan kişiler ile iletişim kurmama yardımcı olmasını istedim, hiç itiraz edilmeden hemen daha önce eğitim almış ve bu konuda iş kurmuş kişinin iletişim numarası tarafıma iletildi ve o kişi ile anında iletişim kurabildim ve bu talebim haftasonu insanların dinlenme günlerinde talep edilmesine rağmen geri çevrilmedi, iletişim kurduğum kişi ile eğitimi aldıktan sonra kendilerini yeterli hissedip hissetmedikleri ve eğitim almak için doğru yerde olup olmadığımı sordum(piyasada pek çok benzer işi yapan pek çok danışmanlık şirketi olması sebebi ile) aynı zamanda materyal içeriklerini merak ettim bu talebimde istinasız anında yerine getirildi ve benimle kaynak ve içerik hakkında da bilgi ve donanım paylaşımı yapıldı, bütün bunlara ek olarak eğitim ve şirket hakkında çok detaylı tane tane açıklamalarda bulunularak kaygı düzeyim en aza indirildi, öncelikle değişen eğitim sistemi, eğitimin gittikçe niteliksiz hale gelmesi, okuyan çocukların bir hedeflerinin olmayışı ve bu konuya çözüm bulma çabalarım, çocuklarım için de aynı durumun söz konusu olması ve alacağım eğitimin çocuklarım için kullanılacak olması benim için çok önemliydi. Bu eğitimin çok ama çok yeterli olmaması benim için daha da büyük önem arzetmekteydi, bu sebeple de kaygı düzeyim daha da yükselti, bütün bu taleplerimin yerine getirilmesi ile kendimi güvende ve doğru yerde hissederek kaydımı bugün itibari ile yaptırdım. Bu kadar kısa sürede bu kadar kaygıya rağmen kayıt yaptıracak kadar kendimi güvende hissettiren Aknet Danışmanlığa ve Hüsniye Hanıma sonsuz teşekkürler.
Yenilikleri Öğrenmek İçin Kaydol!

Yeni gelişmeler, yeni eğitimler ve kampanyalardan ilk sen haberdar ol. 

Formu doldurun, sizi arayalım!